รายชื่อกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

 1. ชุมนุมลายมือสวยด้วยมือเรา ครูผู้รับผิดชอบ 1.ครูปานเทพ ภักดีอุธรณ์ 2.ครูสุขจิตต์ พิกุลทอง
 2. ชุมนุม The Voice Kids ครูผู้รับผิดชอบ ครูปริญญา ผดุงกิจ
 3. ชุมนุมดนตรีและการแสดง ครูผู้รับผิดชอบ ครูรังสรรค์ วรรณพิรุณ
 4. ชุมนุมสังคมศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ ครูวิลานี ยืนมั่น
 5. ชุมนุมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ครูผู้รับผิดชอบ ครูมินตา เชื้อวงค์
 6. ชุมนุมเกมอังกฤษสุดหรรษา ครูผู้รับผิดชอบ ครูภารดี ชนะชัยรุ่งกมล
 7. ชุมนุม Adventure เพื่อเธอ ครูผู้รับผิดชอบ ครูจิดาภา พึ่งเพ็ชร
 8. ชุมนุมสนุกคิด บ้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้รับ ครูสุนทร พวกดี
 9. ชุมนุมคณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบ ครูชัยรัตน์ ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 10. ชุมนุมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ครูผู้รับผิดชอบ ครูคณาธิป ไวไธสง
 11. ชุมนุมสภานักเรียน

หมายเหตุ

 1. ชุมนุมสภานักเรียน รับเฉพาะสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี
 2. สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี สามารถเลือกชุมนุมอื่นได้
 3. ชุมนุม Adventure เพื่อเธอ รับเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 4. ชุมนุมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รับเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *