กิจกรรม Day Camp

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ณ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี โดยมีนางสาวจริญญา สระโกฎิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ให้เกียรติเป็นผู้อำนวยการค่ายเปิดกองลูกเสือในครั้งนี้ กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้จัดให้เข้าค่ายเพื่อนำ ความรู้ในการฝึกการเรียนในชั่วโมงเรียน นำไปปฏิบัติจริงให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้ง รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *