ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1024070290
รหัส Smis 8 หลัก :   24020145
รหัส Obec 6 หลัก :   070290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   วัดทุ่งยายชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Whatthungyaichee
ที่อยู่ :   หมู่ที่   3   บ้านทุ่งยายชี
ตำบล :   ท่าตะเกียบ
อำเภอ :   ท่าตะเกียบ
จังหวัด :   ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :   24160
โทรศัพท์ :   038086294
โทรสาร :   038086295
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   9 มกราคม 2501
อีเมล์ :   admin@tyschool.ac.th
เว็บไซต์ :   www.tyschool.ac.th
  เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   สพป.ฉช.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ท่าตะเกียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   15 กม.