ข่าว

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเ…

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ สถาน…

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเ…

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรง…

คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้…

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะ…

ด้วยโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษ…