ข่าว

วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นาง…

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖…

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรง…

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้จัดประ…

แสดงความยินดีกับครูสุวรรณภรณ์ …

แสดงความยินดีกับครูภารดี ชนะชั…

แสดงความยินดีกับครูสุนทร พวกดี…

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเ…