รายชื่อกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

 1. การเลี้ยงไก่ไข่ ครูผู้รับผิดชอบ ครูปานเทพ ภักดีอุธรณ์
 2. ผักสวนครัว ครูผู้รับผิดชอบ ๑.ครูสุขจิตต์ พิกุลทอง ๒.ครูวิลานี ยืนมั่น
 3. ฐานไม้ดอกไม้ประดับ ครูผู้รับผิดชอบ ครูปริญญา ผดุงกิจ
 4. เห็ดนางฟ้าภูฐาน ครูผู้รับผิดชอบ ๑.ครูดวงนภา สินวิสูตร ๒.ครูภารดี ชนะชัยรุ่งกมล ๓.ครูชัยรัตน์ ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 5. เรื่องกล้วยๆเรื่องมันๆ ครูผู้รับผิดชอบ ๑.ครูมินตา เชื้อวงค์ ๒.ครูรังสรรค์ วรรณพิรุณ ๓.ครูจิดาภา พึ่งเพ็ชร
 6. โรงเพาะเลี้ยงกบ ครูผู้รับผิดชอบ ครูสุนทร พวกดี
 7. โรงเพาะเลี้ยงปลา ครูผู้รับผิดชอบ ครูคณาธิป ไวไธสง

นักเรียนสามารถซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนกับฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยมีราคาหุ้นดังนี้

 1. การเลี้ยงไก่ไข่ ราคาหุ้นละ ๓๐ บาท
 2. ผักสวนครัว ราคาหุ้นละ ๒๐ บาท
 3. ฐานไม้ดอกไม้ประดับ ราคาหุ้นละ ๑๐ บาท
 4. เห็ดนางฟ้าภูฐาน ราคาหุ้นละ ๒๐ บาท
 5. เรื่องกล้วยๆเรื่องมันๆ ราคาหุ้นละ ๑๐ บาท
 6. โรงเพาะเลี้ยงกบ ราคาหุ้นละ ๒๐ บาท
 7. โรงเพาะเลี้ยงปลา ราคาหุ้นละ ๔๐ บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *