กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ  และมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติจริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *