กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้จัดกิจกรรมค่าลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งยายชี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ  และมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติจริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *